Lễ hội Tháp bà Ponagar (1/3) Nha Trang-Việt Nam

Thông tin chi tiết video
Uploaded:   26/10/2011
Lễ hội Tháp bà Ponagar là lễ hội mang tính tôn giáo lớn nhất trong khu vực được tổ chức tại khu di tích tháp Ponagar, trên ngọn đồi bên cửa sông Cái ở phía bắc thành phố Nha Trang. Lễ hội Tháp bà Ponagar diễn ra vào 20 - 23/3 (âm lịch) hàng năm, nhằm suy tôn Mẹ Xứ Sở là người tạo lập xứ sở, duy trì nòi giống, tìm ra cây lúa, dạy dân canh tác…
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • tripfilms rss feed
Thông tin người đăng
Bản đồ vị trí du lịch
Rate
Rate Me... Rating Saved!
Embeb

0 lời bình luận